Projekty

Vzdělávání zaměstnanců firmy ZLÍN ROBOTICS

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013193

Název programu:            Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ:           1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly MPSV

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. U cílové skupiny zaměstnanců ZLÍN ROBOTICS s.r.o. dojde k rozvoji kompetencí dalšího profesního vzdělávání, a to především v oblasti jazykového vzdělávání, informačních technologiích, technických a odborných školeních a v neposlední řadě i manažerských dovednostech ve spolupráci s externími společnostmi nebo interními lektory. Projekt bude spolufinancován z prostředků ESF.

is the registred trademark of the company ZLÍN ROBOTICS s.r.o. 2018 – All rights reserved

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 573 034 358

ZLÍN ROBOTICS s.r.o. K Teplinám 619, 76315 Slušovice, Czech Republic. CRN: 06594727, VAT Reg. No.: CZ06594727
Registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, file mark C103090